• Knjige KUF/KIF - Izvoz datoteka za e-isporuke i e-nabavke u formatu UINO. Prema najavi bit će obvezne za sve tvrtke koje su u sustavu PDV-a od 1.1.2021.
  • Osnovna sredstva - Istovremeni obračun amortizacije po dvije stope (računovodstvena i porezna)
  • Robno i materijalno - Novi tip dokumenta - Zamjena artikala
  • Robno i materijalno - Optimizacija otvaranja obrazaca dokumenata
  • Hotel - Novi modul za evidentiranje boravka i rezervacija soba (prva inačica)
  • Obračun plaća - Mogućnost unosa umanjenja doprinosa (korona zakon)
  • Ugovori o djelu - Dodana vrsta obračuna za nerezidente sa pratećim obrascem (PDN-1033)
  • Financijsko knjigovodstvo - Novi izvještaj pregled blokiranih partnera
  • Financijsko knjigovodstvo - Novi izvještaj pregled uplata
  • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje virmana - mogućnost prikaza sumarnog otvorenog salda partnera
  • Sustav - Optimizacije sučelja i baze podataka