Robno i materijalno

Prodaja, nabava, radni nalozi, međuskladišnice, inventura

 

Korištenjem modula "Robno i materijalno knjigovodstvo" u mogućnosti ste pokriti sav promet roba i usluga prema vašim kupcima i od vaših dobavljača, kao i jednostavnu proizvodnju. Modul je organiziran na način da je u svakoj bazi podataka moguće voditi promet više poslovnica (organizacijskih jedinica). Unutar svake organizacijske jedinice moguće otvoriti neograničen broj lokacija/skladišta (veleprodajnih, maloprodajnih, materijalnih). Za svaku organizacijsku jedinicu moguće je također voditi odvojeno veleprodajnu i maloprodajnu cijenu, a program odlučuje koju će koristiti ovisno o vrsti lokacije. Ovo je pogodno za firme koje imaju veleprodaju i maloprodaju u jednom objektu pa je moguće na jednom mjestu primiti robu i izvršiti kalkulaciju za oba skladišta, te kasnije samo međuskladišnicama prebacivati artikle. Modul podržava također fiskalizaciju u BiH i Hrvatskoj.

Prodaja 

 • Ponude kupcima
 • Narudžbe kupaca
 • Rezervacije
 • Avansi
 • Otpremnice
 • Računi
 • Povrati
 • Knjižne obavijesti
 • Kasa blokovi (maloprodajni računi)
 • Izdani reversi
 • Ugovori
 • Akcije

Nabava

 • Zahtjevi za nabavu
 • Upiti za robu
 • Ponude dobavljača
 • Narudžbe dobavljačima
 • Avansi dobavljačima
 • Prijem robe
 • Povrati dobavljaču
 • Ulazne kalkulacije
 • Primljeni reversi

Interno 

 • Predatnice
 • Primke
 • Međuskladišnice
 • Zapisnici o promjeni cijena
 • Računi troškova (unos kroz robno)
 • Predlošci robnih dokumenata
 • Stanej serijskih brojeva
 • PDV-SL2 obrasci

Jednostavna proizvodnja/Radni nalozi 

 • Normativi
 • Radni nalozi
 • Rastavnice
 • Servis vozila

Inventura 

 • Popisni listovi
 • Inventurni listovi
 • Višak
 • Manjak
 • Početno stanje
 • Zamjena artikala

Grupne obrade 

 • Generiranje računa
 • Generiranje ulaznih kalkulacija
 • Generiranje zaključka maloprodaje
 • Generiranje knjiga KUF/KIF
 • Generiranje temeljnice FK
 • Obračun utroška po normativu
 • Preračun utroška zalihe
 • Knjiženje utroška zalihe

Prijenos podataka 

 • Prijenos iz prodajnog mjesta, udaljene lokacije, drugog programa itd.

Izvještaji/analize

 • Kartica prometa
 • Dnevnih prometa
 • Skladišni iskaz
 • Pregled prometa po artiklima
 • Minimalne/maksimalne količine
 • Cjenik
 • Rekapitulacije prometa
 • Rekapitulacije po partnerima
 • Rekapitulacija utroška zaliha (WAC, FIFO, LIFO)
 • Rekapitulacija rezervacija
 • Zapisnik o promjeni cijena
 • Kumulativni izvještaj
 • Obračun poreza
 • Trgovačka knjiga na malo/veliko
 • Status partnera
 • Rekapitulacija prometa komercijaliste
 • Rekapitulacija računa
 • Naljepnice
 • Zaključak maloprodaje
 • Pregled prometa
 • IZVJEŠTAJ PO ŽELJI...

Ključne prednosti

 • Neograničen broj organizacijskih jedinica (poslovnica) i lokacija (skladišta) unutar jedne baze podataka.
 • Vođenje po VPC, MPC, NC (FIFO, LIFO, prosječna cijena)
 • Preračun utroška zalihe - Naknadno preračunavanje nabavne cijene po svim dokumentima, te obračun cijene koštanja u proizvodnji. Korisno i kod slučajeva gdje se ne vrši redovan unos ulaznih dokumenata.
 • Istovremena kalkulacija VPC i MPC cijene za tvrtke koje imaju veleprodaju i maloprodaju u istom objektu
 • Otprema robe preko više otpremnica i jednog računa (fakture), zajednička otprema i račun (račun-otpremnica), izrada računa za usluge.
 • Prijem robe preko više skladišnih primki i jedne ulazne kalkulacije kad dobavljač isporuči fakturu, zajednički prijem i kalkulacija (prijemni list)
 • Vođenje plaćanja i naplate računa izravno u robno-materijalnom bez potrebe za financijskim knjigovodstvom
 • Automatski prijenos u KUF/KIF, financijsko, blagajnu, platni promet
 • Izrada normativa i radnih naloga
 • Predatnice, izdatnice, primke, međuskladišnice, računi troškova
 • Izrada inventure preko više popisnih listova sa automatskim prijenosom u inventurni list i generiranjem početnog stanja/viška/manjka
 • Vođenje serijskih brojeva za označene artikle (jedan serijski za jednu stavku dokumenta, više serijskih za jednu stavku)
 • Neograničen broj bar kodova/kataloških brojeva po artiklu, mogućnost definiranja i korištenja težinskih bar kodova za vage, mogućnost automatskog punjenja vage cjenikom
 • Neograničen broj robnih grupa po kojima se može izvući velik broj izvještaja, grupno dodavanje artikala u robne grupe
 • Neograničen broj tarifnika za PDV, mogućnost vođenja neograničenog broja stopa
 • Neograničen broj kategorija partnera i rabatnih skupina
 • Definiranje ugovorenih cjenika za partnere
 • Mogućnost pamćenja cijene artikla za kupce
 • Ponude kupcima, narudžbe kupaca, rezervacije, avansi, povrati
 • Upiti dobavljačima, ponude dobavljača, narudžbe, avansi, povrati
 • Svi kompatibilni dokumenti imaju mogućnost „Generiranja“, primjerice iz otpremnice možemo automatski generirati račun itd
 • Kao dio robnog i materijalnog isporučujemo modul „Prodajno mjesto“ namijenjeno za rad na blagajnama. Modul ima mogućnost definiranja velikog broja sigurnosnih postavki da se smanji mogućnost manipuliranja djelatnika sa računima.