Financijsko knjigovodstvo

Temeljnice, kompenzacije, zatvaranja, saldakonti

 

Modul sadrži glavnu knjigu sa saldakontima kupaca i dobavljača. Automatskom obradom moguće je generirati početno stanje. Svi ostali moduli su povezani sa financijskim knjigovodstvom, a moguće je da funkcionira samostalno.

Funkcionalnosti

 • Evidentiranje temeljnica
 • Knjiženje temeljnica
 • Pregled proknjiženih temeljnica
 • Pojedinačno/automatsko zatvaranje stavaka
 • Kompenzacije
 • Generiranje temeljnice početnog stanja
 • Generiranje zaključnih knjiženja (zatvaranje klase 5 i 6)
 • Evidentiranje opomena

Izvještaji 

 • Konto kartica
 • Brutto bilanca
 • Dnevnik
 • Sintetička kartica
 • Izvještaj otvorenih stavaka
 • Izvještaj zatvorenih stavaka
 • Pregled prometa
 • Pregled otvorenih stavaka
 • Pregled zatvrenih stavaka
 • Slanje pojedinačnih IOS-a
 • Struktura potraživanja
 • Bilanca stanja
 • Bilanca uspjeha
 • Izvještaj novčanih tokova

Ključne prednosti

 • Neograničen broj vrsta temeljnica
 • Definiranje načina funkcioniranja temeljnice po vrstama
 • Automatsko zatvaranje stavaka po veznoj oznaci, otvorenom iznosu, datumu dospijeća, storno stavaka
 • Ručno zatvaranje gdje automatsko nije moguće
 • Izrada i knjiženje kompenzacija
 • Ubrzan unos izvoda preko veznih oznaka
 • Generiranje zaključnih knjiženja
 • Generiranje temeljnice početnog stanja
 • Velik broj sintetičkih i analitičkih izvještaja
 • Financijski izvještaji