Novosti u programu

Pogledajte izmjene po verzijama, od najnovije do najstarije

 • Knjige KUF/KIF - Izvoz datoteka za e-isporuke i e-nabavke u formatu UINO. Prema najavi bit će obvezne za sve tvrtke koje su u sustavu PDV-a od 1.1.2021.
 • Osnovna sredstva - Istovremeni obračun amortizacije po dvije stope (računovodstvena i porezna)
 • Robno i materijalno - Novi tip dokumenta - Zamjena artikala
 • Robno i materijalno - Optimizacija otvaranja obrazaca dokumenata
 • Hotel - Novi modul za evidentiranje boravka i rezervacija soba (prva inačica)
 • Obračun plaća - Mogućnost unosa umanjenja doprinosa (korona zakon)
 • Ugovori o djelu - Dodana vrsta obračuna za nerezidente sa pratećim obrascem (PDN-1033)
 • Financijsko knjigovodstvo - Novi izvještaj pregled blokiranih partnera
 • Financijsko knjigovodstvo - Novi izvještaj pregled uplata
 • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje virmana - mogućnost prikaza sumarnog otvorenog salda partnera
 • Sustav - Optimizacije sučelja i baze podataka

Podverzije:

 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja konta po lokacijama i skladištima te korištenje istih u pravilima kontiranja

 • Robno i materijalno - Mogućnost odvojenog (naknadnog) knjiženja po kontima za sve dokumente - Rasknjžavanje zalihe nakon preračuna utroška zalihe
 • Robno i materijalno - Novi tipovi dokumenta izdani i primljeni reversi
 • Robno i materijalno - Unos centra odgovornosti izravno na lokaciju (skladište) zbog jednostavnijeg knjiženja robnog prometa po centrima odgovornosti
 • Robno i materijalno - Preračun utroška zalihe uzima u obzir usklađenje utroška, međuskladišnice i prenosi nabavnu vrijednost sa otpremnica na povezane račune
 • Robno i materijalno - Mogućnost odabira posebnog cjenika na izlaznim dokumentima
 • Robno i materijalno - Dodan brzi pregled kartice artikla u tabelarnom obliku, prečac Shift+F2
 • Robno i materijalno - Mogućnost unosa robnih grupa po definiranim kategorijama grupa
 • Robno i materijalno - Mogućnost unosa kategorija partnera po definiranim vrstama
 • Robno i materijalno - Mogućnost odabira načina unosa lokacije (skladišta) na nova dokumenta - radna sa filtriranjem, zadnja bez filtriranja i prazno
 • Robno i materijalno - Mogućnost označavanja da li će program automatski popunjavati zadnju korištenu vrstu dokumenta u sekciji
 • Robno i materijalno - Mogućnost unosa akcija sa trajanjem i filtriranjem po kategoriji partnera, partneru, kategorijama robnih grupa, robnim grupama i pojedinačnim artiklima za unesenu organizacijsku jedinicu
 • Robno i materijalno - Dodana funkcija odabira ulaza u dokumentu "Povrat dobavljaču". Program popunjava važeću cijenu i u opis stavke unese referentni broj i datum ulaza.
 • Obračun plaća - Mogućnost unosa drugačije stope za izradu naloga za plaćanje od stvarno obračunate (npr. uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika iz RS-a)
 • Obračun plaća - Korekcije vezane za isplatu bolovanja i refundaciju da bi se pokrilo što više scenarija koje uvjetuju porezne uprave
 • Obračun plaća - Korekcije prilikom generiranja naloga za plaćanje - poziv na broj, vrsta prihoda, vrsta uplate itd
 • Obračun plaća - Korekcije za pravila isplata naknada poslodavaca - mogućnost definiranja koja naknada ide na plaće
 • Obračun plaća - Kontrola unosa djelatnika unutar obračuna u pogledu datuma uposlenja i prestanka radnog odnosa.
 • Putni nalozi - Proširenje modula za vođenje podataka za tvrtke koje se bave prijevozom putnika - karte, linije, fakturiranje karata itd
 • Osnovna sredstva - Mogućnost unosa konta za knjiženje izravno na kategoriji osnovnog sredstva da bi se olakšala izrada pravila kontiranja
 • Osnovna sredstva - Korekcije na dokumentu izmjene vrijednosti
 • Blagajna - Unos alokacije po centrima odgovornosti u blagajničkim dokumentima te njihovo knjiženje
 • Blagajna - Generiranje primitaka iz izdataka i obrnuto
 • Platni promet - Korekcija načina unosa javnih prihoda
 • Platni promet - Lista izvoda - mogućnost pregleda i unosa po različitim bankama/žiro računima
 • Knjige KUF/KIF - Unos alokacije po centrima odgovornosti na pravilu kontiranja
 • Knjige KUF/KIF - Prijenos u blagajnu - mogućnost unosa zamjenskog konta koji se prenosi
 • Knjige KUF/KIF - Označavanje vrste knjige da li ide u PDV prijavu
 • Financijsko knjigovodstvo - Pozivanje pojedinačnog zatvaranja tipkom F6 izravno sa temeljnice sa stavke koja je popunjena salda kontom
 • Financijsko knjigovodstvo - Mogućnost definiranja korisničkih bilanci unosom konta, predznaka i sumarnih polja 
 • Financijsko knjigovodstvo - Generiranje virmana iz odabranih otvorenih stavki
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan izvještaj "Lista za kompenzaciju" koji pravi prijedlog za kompenzaciju po zadanim uvjetima
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan brzi pregled kartice partnera u tabelarnom obliku prečac Shift+F3
 • Financijsko knjigovodstvo - Dodan brzi pregled konto kartice u tabelarnom obliku prečac Shift+F4
 • Sustav - Mogućnost definiranja korisničkih upozorenja: npr. istek registracije, postojanje neproknjiženih dokumenata, istek ugovora na određeno itd...
 • Sustav - Novi napredni filter po svim listama omogućava definiranje filtra po svim stupcima i kombinacijama uvjeta
 • Sustav - Nova inačica "IPSoft Updatera" rješava problem na nekim inačicama sustava Windows
 • Sustav - Forma za ispis izvještaja - Mogućnost izvoza sirovih podataka sa bilo kojeg izvještaja u Excel radi daljnjih analiza
 • Sustav - Ispravke bugova i optimizacije
 • Sustav - Dodana mogućnost definiranja brzih pregleda prometa u tabelarnom obliku sa mogućnošću definiranja prečaca (Shift+F2, Shif+F3 itd). Prečac se može pozvati uvijek u bilo kojem dijelu aplikacije.

 • Robno i materijalno - Provjera knjiženja - Mogućnost popravke knjiženja prema prijedlogu
 • Robno i materijalno - Knjiženje utroška zalihe - parametar Lokacija
 • Robno i materijalno - Knjiženja/grupne obrade se ne zatvaraju nakon knjiženja pa se može nastaviti dalje
 • Robno i materijalno - Novi izvještaj - Rekapitulacija utroška zaliha po lokacijama
 • Robno i materijalno - Novi izvještaj - Usklađenje utroška WAC
 • Robno i materijalno - Parametar - Prenosi uvjete za partnera iz zadnjeg dokumente za artikal (Rabat/Cijena)
 • Robno i materijalno - Unos dodatnih troškova uključenih u fakturni iznos odvojen od unosa zavisnih troškova zbog smanjenja kompleksnosti
 • Robno i materijalno - Mogućnost mijenjanja zadanog statusa za robne dokumente Evidentirano/Priprema
 • Robno i materijalno - U listi dokumenata dodan stupac ukupna količina u dokumentu
 • Financijsko knjigovodstvo - Konto kartice za raspon konta
 • Financijsko knjigovodstvo - Kontni plan - prikaz duguje, potražuje, saldo
 • Financijsko knjigovodstvo - Konto - Definiranje blokade knjiženja dugovno/potražno
 • Financijsko knjigovodstvo - Nadzorna ploča
 • Financijsko knjigovodstvo - Kontrola prilikom o(d)značavanja konta kao salda konto, ukoliko ga označavamo a postoji promet na kontu bez partnera ili odznačavamo a postoji promet sa partnerom, ne dozvoljava izmjenu.
 • Financijsko knjigovodstvo - Pojedinačno knjiženje/vraćanje temeljnica
 • Knjige KUF/KIF - Izrada Excel datoteka za D PDV obrazac za slanje u UINO
 • Obračun plaća - Način isplate plaća i nadoknada, postavka po bankama
 • Obračun plaća - Novi registar - Šifre zanimanja
 • Obračun plaća - Novi registar - Zavodi i fondovi primatelji doprinosa itd
 • Obračun plaća - Korekcije na ispisima
 • Registri - Unos partnera upozorenje o već korištenom ID Broju / PDV Broju
 • Sustav - Mogućnost definiranja dokumenata u RTF formatu i pridruživanju bilo kojoj kartici sa koje može automatski uzimati podatke. Npr. ugovor o radu kojeg pridružite kartici djelatnika.

 • Robno i materijalno - Mogućnost definiranja broja decimala za VPC I MPC prilikom kalkulacije cijena
 • Robno i materijalno - Mogućnost korištenja zadnje nabavne cijene u izlaznim dokumentima (opcija)
 • Robno i materijalno - Na izlaznim dokumentima bolja poveznica između naslovne stranice i svake slijedeće za dokumente sa više stavki
 • KUF/KIF - Mogućnost automatskog pomjeranja graničnih datuma za unose u RMK, KUF/KIF prilikom knjiženja PDV-a
 • KUF/KIF - Koeficijent u pravilima kontiranja
 • Putni nalozi - Putni nalog za autobus
 • Putni nalozi - Evidencija i obračun potrošnje goriva
 • Putni nalozi - Evidencija i obračun dnevnica vozača teretnih vozila i autobusa
 • Financijsko knjigovodstvo - Prijenos u blagajnu nova mogućnost prijenosa više stavki temeljnice sa istim kontom (npr. sva prijelazna konta temeljnice izvoda itd)
 • Financijsko knjigovodstvo -Zaključna knjiženja dodano knjiženje tekućih poreznih obvezna preko konta 7210 i iznos umanjenja porezne osnovice
 • Knjige prihoda i rashoda - Dohvaćanje dnevnih utržaka iz KIF-a, blagajne ili kasa blokova izravno u KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - Dohvaćanje podataka iz obračuna plaća raspodjeljene na doprinose poduzetnika, brutto plaće radnika i naknada u rashode KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - U veznim oznakama ne prikazuje račune iz knjige EPO koji su zatvoreni stavkom KPR
 • Knjige prihoda i rashoda - Na vrstama knjiga dodana opcija sakrij u kojem slučaju se rashod ne prikazuje (nabavka osnovnih sredstava itd)

 • Obračun plaća - Nova funkcija - Evidencija radnog vremena, usklađena sa Zakonom, sa automatskim prijenosom u obračun plaća.
 • Obračun plaća - Matična evidencija - Ispis
 • Obračun plaća - Obrazac 2001, 2001-A, MIP-1023 - Usklađivanje sa Zakonom
 • Sustav - Ispravke pogrešaka i optimizacije
 • Robno i materijalno - Prošireni ispis VP računa (iznosi sa i bez PDV-a)
 • Financijsko knjigovodstvo - Kompenzacije, ispravke na storno iznosima
Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju ove stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web mjesta.