Moduli aplikacije

Što pokrivamo sustavom IPIS

Sistemski preduvjeti

  • Minimalno Windows XP sa SP3
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 (Express ili neka od komercijalnih verzija)
  • Za instalaciju SQL Servera je potreban Windows Installer 4.5 (samo server)
  • 1 GB RAM-a serverska varijanta, 512 MB RAM-a klijent (preporučeno 1 GB i više)
  • Microsoft .Net Framework 4.0

Uskoro prestanak podrške za Windows XP!