Farma

Modul za evidentiranje životinja i poljoprivrednog zemljišta na farmi

 

Modul za evidentiranje stoke na farmi i izvršenih radova na poljoprivrednom zemljištu sa pratećim izvještajima. Modul je integriran sa ostalim dijelovima aplikacije (robno i materijalno -> prodaja, praćenje potrošnog materijala itd).

Funkcionalnosti

 • Nabava, rođenje
 • Prodaja, smrt
 • Aktivne i eliminirane životinje
 • Rodovnica
 • Veterinarski događaji i terapije
 • Praćenje povlačenja mlijeka i meso zbog bolesti ili terapije.
 • Vaganje
 • Praćenje reprodukcije
 • Praćenje kretanja životinje unutar ili van farme
 • Ocjenjivanje životinja ovisno o vrsti
 • Velik broj zakonskih i ostalih izvještaja
 • Praćenje prozvodnje mlijeka
 • Praćenje izvršenih radova na farmi
 • Praćenje proizvodnih ciklusa