• Sustav - Mogućnost dodjeljivanja C# skripti svim obrascima unutar sustava IPIS preko kojih se mogu implementirati specifične funkcije i validacije na postojećim dokumentima i registrima. Primjerice netko ne želi da se može u stavku robnog dokumenta unijeti iznos manji od 10 KM ili količina veća od 100 itd. Također korisno prilikom povezivanja sustava IPIS sa vanjskim programima i servisima.
  • Robno i materijalno - Ispravke i izmjene na ispisima i izvještajima
  • Sustav - Uklanjanje bugova i propusta